चित्रभित्र लुकेका शब्द

New

छोरीले बनाएको चित्रका आधारमा आमाले लेखेका दुई पङ्क्तिका कविताहरूको सङ्कलन । यो सहसिर्जनाको एक उदाहरण हो ।

Data sheet

सम्पादक Editorतेजप्रकाश श्रेष्ठ Tej Prakash Shrestha
पहिलो संस्करण First Edition२०६९
पृष्ठ संख्या No of Pages१२
मुद्रक Printed atसुजल अफसेट प्रेस, काठमाडौँ
चित्रकार Illustratorविज्ञता कार्की Bigyata Karki